Sıva Nedir?

Sıva Nedir?

Yapının duvar yüzlerini düzgün hale getirmek, bina içinde ve dışında güzel bir görünüm elde etmek, yapıyı dış ve iç tesirlerden korumak ve ömrünü uzatmak için kaba ve ince olmak üzere iki tabaka halinde uygulanan,ancak sıva zemini ve inşaat tekniğinin imkan verdiği hallerde tek kat olarak ta uygulanabilen çimento, kum, kireç ve alçı karışımıyla yapılan bir örtü malzemesidir.

Bina dış ve iç yüzeylerindeki duvar ve kaplama işlerinde çimento, alçı, kireç, çimentokireç, kireç-alçı bağlayıcı sıvaların (mineral bağlayıcıların) gerektiğinde farklı harç katkı maddeleri ilavesiyle, kuralların gerektirdiği kalınlıkta uygulanması ile ilgili esaslar vardır. Ayrıca sıva uygulamalarının yapımı ile sıvaların kullanış amaçlarına uygun bir harç karışımının tasarlanmasına ait kural ve şartların belirlenmesi de gerekir.

Mineral Bağlayıcılı Sıvalar; Sıva harcında bağlayıcı olarak çimento, yapı kireci, yapı alçısı kullanılan sıvalardır.

Sıvayı oluşturan elemanlar

1. Çimento

2. Yapı Kireci

3. Yapı Alçısı

4. Kum, Agrega (Hafif Agregalar)

5. Karma Suyu

6. Özel Harç Katkıları

Sıva Çeşitleri

1. Çimento/Kum Karışımlı Harçla Yapılan Sıva

2. Çimento/Kireç/Kum Karışımlı Harçla Yapılan Sıva

3. Kireç/Kum Karışımlı Harçla Yapılan Sıva

4. Kireç/Alçı/Kum Karışımlı Harçla Yapılan Sıva

5. Alçı Esaslı Sıvalar

6. Püskürtme-Yüzey Arttırıcı Sıvalar

7. X ışınlarından Koruma Sıvaları

8. Akustik sıvalar

9. Çimentolu veya Alçılı Hafif Hazır Sıvalar

10. Isı Yalıtkan Sıva